PROMOCJE

Autoklaw kasetowy STATIM 5000S został stworzony z myślą o wielokrotnej sterylizacji w ciągu dnia pracy, wtedy, kiedy przewidujemy, że będziemy potrzebowali taki, a nie inny zestaw narzędzi, a także wtedy, kiedy potrzebne narzędzia wymagają natychmiastowej sterylizacji. Jest to możliwe dzięki unikalnej konstrukcji komory sterylizacyjnej, której to funkcje pełni kaseta, do której ładuje się sprzęt przeznaczony do sterylizacji. Może ona również służyć do transportu i przechowywania narzędzi wysterylizowanych. Ruchoma, nie zintegrowana ze sterylizatorem kaseta pozwala na większą mobilność, a posiadanie więcej niż jednej kasety zwiększa operatywność sterylizatora i zdecydowanie skraca czas pojedyńczego cyklu. Dokompletowanie w kasety dodatkowe jest praktycznie standardem.

STATIM pierwotnie był przeznaczony dla stomatologii, jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych stał się urządzeniem, które z powodzeniem można wykorzystać w szeroko pojętej medycynie ogólnej do sterylizacji narzędzi stosowanych w ginekologii, endoskopii, okulistyce. Specjalna, przedłużona kaseta ENDO pozwala na sterylizację narzędzi endoskopowych i laparoskopowych oraz wszelkich narzędzi o długości do 49 cm przeznaczonych do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134°C.

Dzięki zastosowaniu cienkościennej kasety i kompaktowej, wysoce wydajnej opatentowanej wytwornicy pary, pojedyńczy cykl został skrócony do około 11 min. Po zakończeniu cyklu, jeśli operator nie wyjmie kasety z urządzenia, wbudowany kompresor włącza się automatycznie i przez 1 godz. tłoczy powietrze, które usuwa z kasety parę wodną oraz chłodzi i suszy instrumenty. Jeśli mamy do czynienia ze sterylizacją narzędzi niezapakowanych, już po niespełna 4 minutach procesu suszenia mogą one być używane.

Proces całego cyklu sterylizacji jest zapisywany na wydruku z drukarki zintegrowanej będącej na wyposażeniu STATIM 5000S ENDO. Zapis odbywa się na papierze termicznym, a więc dającym możliwość archiwizacji bez obawy o utratę danych. Wielkość rolki papieru pozwala na potwierdzenie 80-ciu cykli. Sam przebieg cyklu jest również wyświetlany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

Urządzenia STATIM zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy i techniki, przy użyciu najlepszych materiałów i zapewniają lata rzetelnej, wydajnej i szybkiej realizacji procedur sterylizacyjnych, zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Autoklawy STATIM to urządzenia doceniane przede wszystkim przez samych użytkowników. Wysokie oceny urządzenia potwierdzają się w ocenie praktyków, odwiedzających stoiska firmy SciCan na targach stomatologicznych, wystawach, prezentacjach i sympozjach. 
Urządzenia prezentują jakość potwierdzoną również posiadaniem aprobaty technicznej NATO – NATO Classification Numbers for STATIM. Potwierdza to zalety urządzeń w zakresie: gabarytów, szybkości pracy, niezawodności pracy, spełnienia wysokich, surowych norm sterylizacji oraz praktycznego, łatwego i prostego sposobu użycia. Jednocześnie zapewnia o zaawansowaniu technologicznym urządzeń, poprzedzonym latami długotrwałych prac rozwojowo-badawczych nad perfekcyjnie i innowacyjnie zastosowanymi rozwiązaniami spełniającymi normy gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich, zarówno pacjentów gabinetów medycznych jak i personelu lekarskiego świadczącego pomoc i usługi.

Urządzenie jest sprzedawane w 96 krajach. W Stanach Zjednoczonych produkty STATIM pokrywają 80% rynku wyposażenia gabinetów stomatologicznych. Wysokie kary i odszkodowania nie pozwalają na ignorowanie podstawowych standardów w zakresie sterylizacji.

Broszura STATIM 5000S Endo

Broszura przedłużona kaseta Endo

STATIM znaczy natychmiast

STATIM 5000S Endo
Marka SciCan Dental
0zł